Coaching & Counseling

Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Maar…. Eén nieuwe gewoonte creëert al een nieuw leven.  

  • Wat wordt jouw nieuwe gewoonte?
  • Van welke gewoonte wil je af?
  • Hoe wil je dat jouw leven verandert?

Of je een coach nodig hebt kun je zelf bepalen, omdat je bijvoorbeeld het gevoel hebt datje in een kringetje blijft draaien alsof je in een patroon vast zit. Soms echter bepaalt je werkgever dat je iets op een andere manier moet gaan aanpakken, datje een nieuwe vaardigheid moet leren, en biedt je daarvoor de mogelijkheid tot coaching aan. In de coaching onderzoek je wat je werkelijk belangrijk vindt en hoe je wilt dat je leven of werk verandert. Je leert er hoe je kunt omgaan met de belemmeringen die je tegenkomt en hoe je door kunt zetten om je doel te bereiken.

Dea Dia is aangesloten bij de beroepsvereniging (NOBCO) en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen en de klachtenregeling.

Verschil tussen coaching en counseling

Coaching is op de  toekomst gericht en verschilt daarin van therapie, waar juist trauma’s en problemen uit het verleden worden verwerkt. Je werkt aan een coachdoel dat past binnen de door jou gewenste ontwikkeling. Meestal ontbreken er nog  vaardigheden of zijn er belemmerende overtuigingen waardoor het in het hier  en nu nog niet gelukt is.

Bij coaching komen  meerdere aspecten aan bod, zoals de manier waarop jij ervaringen opdoet en ze verwerkt, wanneer je tegen belemmeringen op loopt, hoe je meer gemotiveerd en geïnspireerd kunt raken, maar allemaal zolang het te maken heeft met het  bereiken van jouw coachdoel. Na een coachtraject weet je hoe je vanuit je  krachten en waarden kunt handelen en heb je meer zelfvertrouwen en alternatieven om met uitdagingen en belemmeringen om te gaan. In counseling gaat het vooral om psychosociale begeleiding in voor jou lastige of pijnlijke situaties, waardoor je tijdelijk minder goed functioneert in je persoonlijke of professionele leven, of waardoor je klachten hebt ontwikkeld zoals hoofdpijnen, energieverlies of lusteloosheid. Counseling is voor gezonde mensen en kent kortdurende trajecten.

Kom in contact